Ogrzewanie gazowe w okresie letnim - przegląd instalacji gazowej i serwis - Blog Romgaz
Aktualności
Wróć do listy
30.06.2023

Ogrzewanie gazowe w okresie letnim – przegląd instalacji gazowej i serwis

Ogrzewanie gazowe w okresie letnim

Ogrzewanie gazowe jest jednym z najpopularniejszych systemów grzewczych w Polsce. Użytkownicy cenią gaz grzewczy za wysoką wydajność, niskie koszty zakupu oraz bezobsługowe działanie. Każde urządzenie wymaga jednak regularnej kontroli i serwisu, aby zapewnić bezpieczeństwo i maksymalną efektywność. W tym artykule omówimy jak wygląda przegląd instalacji gazowej w domu, jak często powinien być przeprowadzany i jaki jest jego koszt. Nie zabraknie także praktycznych informacji, dotyczących serwisu ogrzewania gazowego.

Przegląd instalacji gazowej w domu – co to jest?

Przegląd instalacji gazowej to regularna kontrola całego systemu ogrzewania gazowego, obejmująca piec gazowy, instalację gazową, a także pozostałe elementy, takie jak zawory, złącza czy przewody. Kontrola instalacji jest niezbędna do zapewnienia bezpiecznego i efektywnego użytkowania całego systemu. Przegląd gazu w domu pozwala na wykrycie ewentualnych usterek i ich naprawę na wczesnym etapie, zanim staną się one poważnym problemem. W trakcie przeglądu, wyspecjalizowany technik może również dokonać ponownej konfiguracji urządzenia, w celu zwiększenia wydajności całej instalacji. Obowiązek przeglądów obejmuje zarówno ogrzewanie gazowe dla firm, jak i budynków prywatnych.

Przegląd gazu w domu – jak często powinien być przeprowadzany?

Częstotliwość przeglądu instalacji gazowej w budynku jest regulowana przez przepisy prawa i zależy od typu instalacji oraz jej wieku. Zasada jest taka, że nowe instalacje powinny być kontrolowane co najmniej raz na rok, a starsze co pół roku. W praktyce jednak, rekomenduje się przeprowadzanie przeglądu raz na pół roku, zwłaszcza jeśli system jest intensywnie eksploatowany. W przypadku spółdzielni mieszkaniowych i budownictwa wielorodzinnego, przeglądy instalacji zlecane są zazwyczaj przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. W miarę możliwości warto przeprowadzać dwa przeglądy rocznie – jeden przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i drugi po jego zakończeniu. Wysokiej jakości gaz dla biznesu ma bezpośrednie przełożenie na żywotność elementów instalacji.

Ile kosztuje przegląd instalacji gazowej w domu?

Koszt przeglądu instalacji gazowej w domu zależy od wielu czynników, takich jak: 

 • wielkość i złożoność systemu grzewczego, 
 • wymagany zakres prac (koszty ewentualnych napraw), 
 • lokalizacja, 
 • rodzaj kotła, 
 • wybór instalatora. 

Ceny różnią się w zależności od wymienionych czynników. Pamiętaj, że przy nowych kotłach grzewczych, postanowienia gwarancyjne mogą wymagać skorzystania z usług autoryzowanego serwisu. Przegląd instalacji gazowej w budynku nie jest jednak drogi, a jego koszt oscyluje zwykle w granicach 150-250 zł.  

Po co wykonuje się przegląd instalacji gazowej w budynku?

Głównym celem przez który wykonuje się przegląd instalacji gazowej w domu jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i osób postronnych. Gaz grzewczy jest paliwem wysokokalorycznym ale jednocześnie potencjalnie niebezpiecznym, zwłaszcza gdy dojdzie do wycieku. Nieodpowiednio przeprowadzony przegląd lub brak regularnej kontroli może prowadzić do poważnych reperkusji. Właściwie użytkowana instalacja gazowa jest bezpieczna, jednak zaniedbania w zakresie regularnych przeglądów i kontroli mogą doprowadzić do tragedii. Dlatego przegląd instalacji gazowej w budynku musi zostać przeprowadzony przez wykwalifikowanego specjalistę.

Regularna kontrola instalacji kluczem do wysokiej wydajności

Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Nie można jednak zapominać o kolejnym czynniku dla którego wykonuje się przegląd gazu w domu. Jest nim utrzymanie wysokiej efektywności gazowej instalacji grzewczej. Regularna kontrola pozwala na wykrycie i naprawę wszelkich usterek czy nieprawidłowości, które mogłyby prowadzić do obniżenia efektywności pracy całego systemu. Nieefektywna instalacja oznacza wyższe koszty ogrzewania. Regularny przegląd instalacji gazowej w domu pozwala na utrzymanie wydajności w optymalnym stanie. 

Jak wygląda serwis instalacji gazowej w domu?

Serwis instalacji gazowej obejmuje szereg prac, które są wykonywane w trakcie przeglądu. Wszystko po to, by ogrzewanie gazowe dla domu było wydajne i bezpieczne. Najważniejsze z nich to:

 • kontrola szczelności instalacji, 
 • sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, 
 • regulacja i ponowna konfiguracja urządzeń grzewczych, 
 • wymiana uszkodzonych elementów, 
 • kontrola podłączeń przewodów spalinowych, 
 • sprawdzenie czy nie zostały wprowadzone samowolne zmiany w instalacji. 

Przegląd gazu w domu trwa zwykle od 5 do nawet 60 minut, zależnie od stopnia skomplikowania instalacji grzewczej oraz ewentualnej konieczności dokonania napraw. 

Kontrola instalacji gazowej w mieszkaniu

W przypadku mieszkań przynależnych do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, część obowiązków przechodzi właśnie na nie. Te podmioty są zobligowane do zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pomiarami szczelności, jak i ewentualnymi pracami konserwatorsko-naprawczymi. Mieszkańcy zazwyczaj są informowani o planowanym terminie przeglądu na tablicach informacyjnych, stronie internetowej wspólnoty, czy chociażby zebraniach spółdzielni. Nieudostępnienie lokalu do zaplanowanego przeglądu gazowego może wiązać się z koniecznością zlecenia przeglądu we własnym zakresie, co wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi. Z doświadczenia wiemy jednak, że wspólnoty mieszkaniowe zlecają często dodatkowy przegląd instalacji gazowej w mieszkaniu dla lokali, które były niedostępne w pierwszym terminie. 

Przegląd instalacji gazowej w budynku bez tajemnic

 • Regularny przegląd instalacji gazowej w domu to gwarancja bezpieczeństwa i maksymalnej wydajności całego systemu. 
 • Przegląd gazu w domu powinien być wykonywany minimum raz do roku, a najlepiej dwa razy w roku. 
 • Koszt przeglądu i serwisu wynosi zwykle od 150 do 250 zł. 
 • Przegląd instalacji gazowej w budynku nie zajmuje zwykle więcej czasu niż 15-20 minut. 
 • W wyborze odpowiedniego serwisu może ci pomóc twój dostawca gazu i paliw.

Przepłacasz? Wyceń koszty ogrzewania w Twojej firmie.

Darmowa konsultacja

Zobacz także

Zobacz wszystkie
(59) 833 10 27