Ile kosztuje m3 gazu – jak obliczyć swój rachunek za gaz? - Blog Romgaz
Aktualności
Wróć do listy
07.06.2022

Ile kosztuje m3 gazu – jak obliczyć swój rachunek za gaz?

Ile kosztuje m3 gazu – jak obliczyć swój rachunek za gaz?

Ceny gazu w Polsce są zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki. Dostawcy występują do niego z prośbą o zatwierdzenie aktualnych cenników, które zmieniają się kilka razy każdego roku. Niestety są to zazwyczaj podwyżki cen, które najbardziej odczuwają przedsiębiorcy. Ma to również znaczenie dla przeciętnego Kowalskiego, bowiem gaz pozostaje jednym z głównych mediów trafiającym do naszych domostw. Nie wszyscy wiedzą, że popularnymi dostawcami gazu są punkty oferujące sprzedaż paliw

Taryfy gazu – o co chodzi? 

Taryfy gazowe to nic innego jak cennik, określający stawki i opłaty, wynikające ze sprzedaży gazu. Odbiorcy są każdego roku kwalifikowani do konkretnej grupy taryfowej, bazując na stwierdzonym zużyciu paliwa gazowego. Im więcej gazu się zużywa, tym wyższa taryfa jest przyznawana. Od niej zależy w dużej mierze to, ile wyniesie ostatecznie nasz rachunek za gaz. W Polsce wyróżniamy 9 grup taryfowych: W-1.1, W-1.2, W-1.12T, W-2.1, W-2.2, W-2.12T, W-3.6, W-3.9, W-3.12T. Poza stawkami, posiadają one również kilka innych różnic. Grupy W-1.1 oraz W-2.1 mają odczytywane stany licznika jedynie raz do roku, chociaż opłaty ponosi się na podstawie faktury prognozowanej. Dwukrotny odczyt w skali roku stosuje się w taryfach W-1.2 oraz W-2.2. Natomiast stan liczników odbiorców gazu według taryfy W-3.6 oraz W-3.9  odbywa się 6 lub 9 razy. Można powiedzieć, że końcowa cyfra taryfy decyduje o ilości dokonanych pomiarów w skali jednego roku kalendarzowego. Nasza hurtownia paliwzapewnia stałe dostawy gazu do odbiorców zakwalifikowanych do różnych taryf, zarówno małych gospodarstw, jak i rozległych przedsiębiorstw. 

Od czego zależy cena gazu?

Świat w którym żyjemy zmienia się na naszych oczach. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej, duży pobyt na gaz i konkurencja między państwami, a nawet susze w Brazylii i huragany w USA mają realny wpływ na ceny gazu. Na ostateczną cenę gazu składa się: 

  • cena za 1 kWh gazu u dostawcy, 
  • opłaty przesyłowe (dystrybucja stała i zmienna), 
  • taryfa gazowa,
  • opłata abonamentowa zależna od taryfy, 
  • marża dostawcy, 
  • akcyza (w przypadku przedsiębiorców). 

Czym się różni 1 m3 od 1 kWh gazu? 

Zdecydowanie najprostszą jednostką miary gazu są metry sześcienne. W cennikach dostawców oraz naszych rachunkach za gaz możemy natomiast zobaczyć wyliczenia bazujące na kilowatogodzinach. Dlaczego? Ponieważ najbardziej odpowiadają one realnemu zużyciu. Gaz grzewczy posiada różną wartość opałową, czyli ilość ciepła wydzielaną podczas spalania.  Do jego obliczenia należy skorzystać z poniższego wzoru:

Ilość pobranego gazu (m3) x współczynnik konwersji = ilość pobranej energii (kWh)

Czym jest tajemniczy współczynnik konwersji bez którego nie jesteśmy w stanie dokonać obliczeń? To iloraz średniej wartości ciepła spalania z danego okresu rozliczeniowego, uzależniony od paliwa z którego korzystamy. Najlepiej po prostu sprawdzić jego wysokość na rachunku za gaz, bądź w Internecie. Cena gazu w Polsce w 2022 roku to średnio 31 groszy za 1 kWh.

Dlaczego gaz cały czas drożeje?

Odczuwają to wszyscy użytkownicy oraz odbiorcy gazu. Za autogaz na stacji paliw zdarza się już zapłacić cenę benzyny sprzed dwóch lat. A tendencja ta dotyczy zarówno gazu ziemnego, jak i innych paliw gazowych. Duży wpływ na kształtowanie się cen gazu ma duży popyt na rynku europejskim. Znaczenie ma również sytuacja geopolityczna, czyli agresywna polityka Rosji. Alternatywę dla Polski stanowi gaz dostarczany z Norwegii, bądź Azji jednak duża konkurencja prowadzi do stałych podwyżek cen. Każdego roku rosną również koszty wydobycia gazu, co również rzutuje na ostateczne ceny.   

Jak najłatwiej obliczyć rachunek za gaz?

Najprostszą metodą będzie skorzystanie z darmowych kalkulatorów dostępnych online. Po uzupełnieniu prognozowanego zużycia i przepisaniu kilku wartości ze starego rachunku za gaz można otrzymać przybliżoną kwotę, jaką ujrzymy na kolejnym rachunku bądź fakturze. Chociaż zużycie paliwa w niektórych gospodarstwach oparte jest w pełni o kuchenne butle gazowe, gdzie wysokość rachunku zależy stricte od aktualnych cen w punktach z gazem.

Przepłacasz? Wyceń koszty ogrzewania w Twojej firmie.

Darmowa konsultacja

Zobacz także

Zobacz wszystkie
(59) 833 10 27