fbpx
Dostarczamy ci energię
Menu

Gaz w butlach – Zastosowania

Gaz butlowy charakteryzuje się łatwością transportu, magazynowania i korzystania. Jest także bardziej ekologiczny od tradycyjnych paliw, gdyż podczas jego spalania nie przedostają się do atmosfery żadne szkodliwe substancje. Dzięki temu znalazł on bardzo szerokie zastosowanie na całym świecie, szczególnie zaś w miejscach, gdzie występują problemy z dostarczeniem innych form i źródeł energii. Setki tysięcy gospodarstw domowych korzystają z gazu propan-butan do zasilania kuchenek gazowych oraz w celach grzewczych. Wózki widłowe zasilane autogazem z syfonów są cichsze, dłużej sprawne i oczywiście tańsze w eksploatacji. Natomiast gaz propan jest niezbędny do przeprowadzenia wielu prosesów technicznych.

Bezpieczeństwo

Rozprowadzane przez naszą firmę butle gazowe ROMGAZ spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa. ROMGAZ gwarantuje prawidłowe napełnienie butli, poprzez pozostawienie gwarantującej bezpieczeństwo „poduszki gazowej”. Jednocześnie wszystkie oryginalne bulte ROMGAZ posiadają hologram oraz zgrzew z tworzywa sztucznego chroniący zawór przed przypadkowym otwarciem. Zabezpieczenia te dają gwarancję, że trafiające do Państwa butle zostały napełnione w firmowej rozlewni ROMGAZ przy zachowaniu pełnej kontroli co do ilości i jakości zawartego w nich gazu.

 • Przechowuj i używaj butli zawsze w wentylowanych pomieszczeniach, znajdujących się powyżej poziomu gruntu, unikaj wszelkiego typu kanałów, studzienek rewizyjnych i kanalizacyjnych, spiżarni itp.
 • Regularnie sprawdzaj szczelność instalacji gazowej.
 • Nigdy nie sprawdzaj szczelności butli za pomocą otwartego ognia!
 • O badanie szczelności butli zwróć się do osoby dostarczającej gaz lub użyj testera gazu!
 • POD ŻADNYM POZOREM NIE UŻYWAĆ BUTLI W POZYCJI LEŻĄCEJ LUB ZAWOREM W DÓŁ. 
 • NIE NAPEŁNIAĆ BUTLI WE WŁASNYM ZAKRESIE. 

Zapoznaj się ze strefą bezpiecznej dystrybucji ROMGAZ

Butle w ofercie firmy ROMGAZ:

 • 11kg propan-butan – do tradycyjnych zastosowań: kuchenek, piecyków gazowych itp.
 • 11kg autogaz (syfony) – jako paliwo dla urządzeń mechanicznych, np. wózków widłowych
 • 11kg propan – do zastosowań technicznych
 • 33kg propan i propan-butan – większa ilość gazu
 • 2kg i 3kg propan-butan – butle „turystyczne”
10 milionów

W 2006 ROKU FIRMA HEXAGON RAGASCO WPROWADZIŁA DO SWOJEJ OFERTY KOMPOZYTOWE BUTLE DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH (FLT). STANDARDOWA POJEMNOŚĆ TO 14 KG.

LEKKIE
Butle firmy Hexagon Ragasco są lżejsze niż butle
aluminiowe i stalowe. To najlżejsze obecnie
dostępne butle do wózków widłowych. Pusta butla1
waży tylko 6,3 kg, a maksymalna masa pełnej butli2
to 21 kg. Według europejskich przepisów
dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów
zabronione jest podnoszenie butli o masie
przekraczającej 25 kg wyżej niż na wysokość łokci.
Masa naszych lekkich butli do wózków widłowych
jest dużo niższa niż ta wartość graniczna.
Wszystkie butle mają jednakową tarę. Dzięki
niewielkiej masie i ergonomicznej budowie nasze
butle są łatwe do podnoszenia, przenoszenia
i składowania, co zmniejsza ryzyko wystąpienia
obrażeń przy pracy.
BEZPIECZNE
Na całym świecie używanych jest już ponad
10 milionów naszych butli o najwyższym na rynku
poziomie bezpieczeństwa.Opatentowana budowa
butli Hexagon Ragasco powoduje, że są one
odporne na dwukrotnie wyższe ciśnienie
rozrywające niż ich stalowe odpowiedniki. Co więcej,
nasze butle nie są narażone na wybuchy typu BLEVE,
co zmniejsza ryzyko wybuchu w razie pożaru.
ŁATWE W UŻYCIU I KONSERWACJI
Wykorzystanie półprzezroczystych materiałów
kompozytowych umożliwia łatwą ocenę poziomu
napełnienia butli, eliminując konieczność używania
niedokładnych wskaźników. Teraz można łatwo
zobaczyć, ile gazu zostało w butli. Butle Hexagon
Ragasco do wózków widłowych dostarczane są
z atestowanym zaworem do gazu ciekłego ze złączem
szybkiego napełniania dostosowanym do danego
rynku. To rozwiązanie pozwala na łatwe napełnianie
butli zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej.

DANE TECHNICZNE

UKŁAD STANDARDOWY
Schemat 1
UKŁAD ZGODNY Z NORMAMI W STANACH ZJEDNOCZONYCH
Schemat 2

CIŚNIENIE ZNAMIONOWE

Ciśnienie robocze 20 bar 294 psi
Ciśnienie testowe 30 bar 441 psi
Wymagane ciśnienie rozrywające 60 bar 882 psi
Faktyczne ciśnienie rozrywające
butli Hexagon Ragasco
150 bar 2200 psi

OPIS ZAWORU

Szeroki wybór zaworów dla butli na gaz ciekły, do napełniania w poziomie.

 • Rozwiązanie z jednym otworem — mniej punktów potencjalnych wycieków
 • Zawór wielofunkcyjny, w tym PRV i zawór ograniczający
 • Półprzezroczysty materiał eliminujący konieczność stosowania
  wskaźnika poziomu
 • Zawór całkowicie chroniony przez zewnętrzną górną osłonę
 • Proste gwinty obniżające moment dokręcania w ściankach
  kompozytowych

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania

Plik do pobrania – rozlewnia