Modernizacja kotłowni w gminie - Dostawca Gazu i Paliw Romgaz

Case study - Modernizacja kotłowni w gminie

Wróć do listy

Czy można poprawić jakość powietrza przy okazji sporo oszczędzając?

Ciężko zmienić stare przyzwyczajenia, jednak są powody, dla których warto to zrobić. Kotłownie węglowe generują ogromne ilości dwutlenku węgla. Do końca 2026 roku muszą zostać zmodernizowane tak, aby ograniczyć emisję CO2. Wójt gminy już teraz postanowił pozbyć się tego brudnego problemu. Stara kotłownia stała się nie tylko zagrożeniem dla środowiska, ale też dla finansów gminy.

Kilka słów o kliencie

Gminę w powiecie człuchowskim zamieszkuje około 3500 osób. PGK od lat korzystało z kotłowni węglowej, która była podstawowym źródłem ogrzewania dla lokalnej społeczności. Zasilała ponad dwadzieścia jeden różnych obiektów, remizę, szkołę i kilkanaście bloków mieszkalnych na terenie miejscowości. To mała gmina, co oznacza, że kotłownia była istotną inwestycją dla gminy.

Problem do rozwiązania

Konieczność modernizacji kotłowni to nie tylko wymóg prawny, ale też społeczna odpowiedzialność i dbanie o finanse gminy.

Kotły o łącznej mocy 2800 kW rocznie zużywały ponad 1500 ton węgla (czyli ponad pięćdziesiąt wagonów kolejowych!) produkując przy tym 6 000 ton CO2. Koszt zakupu węgla oscylował w granicach 2 000 000 zł rocznie, a do obsługi kotłowni na stałe potrzeba sześciu osób. To znów generowało koszty zatrudnienia w wysokości prawie 300 000 zł rocznie. Nie zapominajmy o wysokich kosztach składowania węgla i utylizacji odpadów! A to nie wszystko…

Innym problem było przewymiarowanie dotychczasowej instalacji i jej sprawność: mocą pieców nie dało się w żaden sposób sterować. To tak jakbyś nalewał wannę pełną wody, żeby umyć ręce. Co więcej, za każdym razem trzeba je było rozpalać prawie do maksymalnej mocy, żeby uzyskać wymagany parametr. Raz rozpalonego kotła węglowego nie można zgasić, węgiel musi się wypalić. Realna sprawność kotła spadła poniżej czterdziestu procent.

Rozwiązanie zaproponowane przez firmę

W Romgaz przygotowaliśmy ofertę, która odpowiadała na potrzeby gminy i rozwiązywała powyższe problemy: przekształcenie kotłowni węglowej w nowoczesne, ekologiczne i ekonomiczne źródło ciepła wykorzystujące LPG. Zaproponowaliśmy technologię kotłów zewnętrznych Unical Modulex, które mogły precyzyjnie dostosować moc do aktualnego zapotrzebowania, minimalizując zużycie gazu.

Realizacja oferty

Mając na uwadze powierzchnię starej kotłowni, czyli 600 , kluczowa była także kompaktowość nowych kotłów. Nasza nowa kotłownia zajmuje razem z wymiennikownią niecałe 100 i 400 . Nie potrzebujemy już magazynu węgla i popiołu. Instalacja dwóch zbiorników gazowych razem z parownikiem to kolejne niecałe 100 .

Magazyn gazu mieści 20 000 litrów w zbiornikach podziemnych, co pozwala zmagazynować gaz na około tydzień pracy na pełnym obciążeniu. W drugim etapie prac będzie można dowolnie powiększać ten magazyn o dodatkowe zbiorniki.

Według kalkulacji, które wykonaliśmy, można było ograniczyć moc nominalną urządzeń do 1,8 MW, wciąż mając zapas – można podłączyć jeszcze kilka bloków lub innych obiektów. Dzięki podwyższeniu sprawności i zmodernizowaniu instalacji, spodziewamy się zużycia na poziomie 330 000 litrów rocznie, czyli kosztów na poziomie 560 000 zł i emisji około 600 ton CO2. Nowa kotłownia ma charakter bezobsługowy, dzięki czemu oszczędzi prawie 0,5 mln zł za ogrzewanie oraz prawie 200 000 zł kosztów obsługi. Spadnie również zużycie prądu i ryzyko zwiazane z awariami. 

Jeżeli z biegiem czasu gaz ziemny będzie bardziej opłacalny niż LPG, to nowy kocioł łatwo będzie można przezbroić na nowe paliwo.

Zalet nie widać końca!

Całość inwestycji zrealizowaliśmy zgodnie z założeniami. Wymiana źródła ogrzewania z węgla na gaz płynny w kotłowni w  przyniosło gminie znaczące korzyści. Prawie 1 700 000 zł oszczędności wynikające z niższych kosztów eksploatacji i utrzymania. Modernizacja kotłowni znacząco przyczyniła się do poprawy jakości powietrza w regionie, pozytywnie wpływając na zdrowie mieszkańców. Obecnie kotłownia generuje około 5400 ton CO2 mniej! A “efektem ubocznym” kompaktowej instalacji jest też zaoszczędzony prawie hektar działki.

Przeczytaj rekomendację, którą otrzymaliśmy od klienta

Było:

  • Koszt ogrzewania: 2 000 000 zł/rok netto

  • Opłaty stałe: 300 000 zł/rok netto

  • Razem: 2 300 000 zł/rok netto

Z Romgaz:

  • Koszt ogrzewania: 560 000 zł/rok netto

  • Opłaty stałe: 100 000 zł/rok netto

  • Razem: 660 000 zł/rok netto

Przepłacasz? Wyceń koszty ogrzewania w Twojej firmie.

Darmowa konsultacja
(59) 833 10 27