Magazyny gazu dla lakierni przemysłowej - Dostawca Gazu i Paliw Romgaz

Case study - Magazyny gazu dla lakierni przemysłowej

Wróć do listy

Przepis na rosnące ceny energii i duże straty w przesyle? Własne magazyny gazu.

Trzeba powiedzieć to wprost – polskie ciepłownie to przestarzała technologia, której obecny stan grozi prawdziwym załamaniem dostaw energii. Niemodernizowane od kilkudziesięciu lat, powodujące zanieczyszczenia i drogie, na różnych etapach wytwarzania energii generują straty… których koszty ponoszą odbiorcy. Rozwiązanie? Własne magazyny energii na propan!

Kilka słów o kliencie

W 2023 roku zgłosił się do nas lokalny klient – producent kontenerów użytkowych dla wojska, przemysłu i innych branż. Posiada ogromną halę produkcyjną oraz dwie lakiernie: elementów dużych i małych. Łączna kubatura ogrzewanych z ciepłowni pomieszczeń wynosiła w tym czasie ponad 12 500 m3.

Magazyn gazu dla firmy przemysłowej

Klient zmagał się z rosnącymi cenami rachunków za energię cieplną. Jedną ze składowych kosztów były duże straty na przesyle – między węzłem głównym a najdalej oddaloną suszarnią inwestor tracił ponad 310% mocy. Do innych problematycznych kwestii należał też brak elastyczności starego systemu grzewczego oraz wysokie opłaty stałe.

Rozciągnięty na 13 ha zakład z instalacją ciepłociągów o długości kilkuset metrów wymagał indywidualnego projektu – tak, aby znacząco poprawić efektywność energetyczną. Chcąc wypróbować, czy nasz propozycje faktycznie przyniosą oczekiwane korzyści, na początku klient zdecydował się na wybudowanie magazynu gazu i kontenerowej kotłowni dla zasilania lakierni i suszarni małych elementów.

Indywidualny projekt

Biorąc pod uwagę powierzchnię, wyliczyliśmy realne zapotrzebowanie cieplne na 2128,7 GJ/rok, czyli ok. 591 MWh/rok. Wartości te zaspokajały 2 zbiorniki podziemne o pojemności 10 000 litrów – takie rozwiązanie pozwoliło na uniknięcie tworzenia operatu środowiskowego, który wydłużyłby czas oczekiwania do nawet 12 miesięcy, a to naraziłoby naszego klienta na kolejne koszty.

Realizacja oferty

Przygotowaliśmy dla klienta indywidualny projekt oparty o 2 magazyny gazu o pojemności 10 000 litrów. Każdy z nich posiada dodatkowy króciec do fazy płynnej.  

Gdy klient zdecyduje się na rozbudowę instalacji o kolejną, której moc będzie przekraczać 1500 kW, potrzebny będzie parownik. Zainstalowanie króćców do fazy płynnej umożliwi takie połączenie.

Na instalacji gazowej  zamontowaliśmy zasuwy, dzięki którym można łatwo przezbroić instalację na gaz ziemny, gdy pojawi się taka potrzeba lub powrócić do ciepła z ciepłowni.

Obecnie każdy z obiektów może działać niezależnie na innym źródle ciepła.

Efekty zmiany

W efekcie zmian  znacznie spadło zapotrzebowanie na energię cieplną – o ponad 50 000  kWh. To już w pierwszych miesiącach przyniosło nawet do 15 000 zł oszczędności miesięcznie. Brak strat na przesyle zamienił się w oczekiwane niższe zużycie i niższe koszty. Istotny był również fakt, że cena za 1 GJ energii jest porównywalna z wcześniejszą ceną z dużej ciepłowni na biomasę, z której korzystał klient.

Zrealizowany projekt zapewnił również oczekiwaną elastyczność: klient sam może decydować o parametrach dostarczanego ciepła oraz o ew. zatrzymaniu pracy lakierni  – i to bez narażania się na koszty stałe. Dzięki zastosowaniu kotłowni kontenerowej nie stracił powierzchni użytkowej lakierni. Wreszcie: klient docenił też duże wsparcie techniczne  i doradcze na każdym etapie realizacji inwestycji.

Oszczędności dla Twojej firmy

Z Twojej firmy pieniądze również wyparowują wraz z ciepłem? Zadzwoń i zaproś nas do swojej firmy i zobacz, ile możemy dla Ciebie zaoszczędzić!

Przepłacasz? Wyceń koszty ogrzewania w Twojej firmie.

Darmowa konsultacja
(59) 833 10 27