Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2024 - aktualne przepisy - Blog Romgaz
Aktualności
Wróć do listy
14.02.2024

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2024 – aktualne przepisy

Zwrot akcyzy dla rolników 2024

Przełom roku przynosi dla rolników wiele zmian, a jedną z najistotniejszych jest aktualizacja procedur dotyczących zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2024 roku. To kluczowy moment dla wszystkich, którzy w swojej działalności wykorzystują olej napędowy, niezbędny do prowadzenia efektywnej produkcji rolnej. W związku z tym, jako dostawca paliw, chcielibyśmy przedstawić Wam najważniejsze informacje i terminy, które pozwolą na skuteczne odzyskanie podatku akcyzowego w nadchodzącym roku.

Nowe zasady zwrotu akcyzy dla rolników w 2024 roku

W 2024 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadza aktualizacje w procedurach zwrotu akcyzy za olej napędowy używany do celów rolniczych. Te zmiany mają na celu uproszczenie i usprawnienie procesu składania wniosków, a także dostosowanie kwot zwrotów do aktualnych potrzeb i realiów ekonomicznych panujących w rolnictwie.

Kluczowe terminy

Rolnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na dwa okresy, w których należy złożyć wnioski o zwrot akcyzy:

  1. Od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. – w tym terminie należy złożyć wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) za zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.
  2. Od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. – drugi termin, w którym wnioski wraz z fakturami za zakup paliwa od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. muszą zostać złożone.

Wnioski należy składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. Jest to ważne, aby wszystkie dokumenty były kompletne i złożone w odpowiednim terminie, co gwarantuje płynność całego procesu.

Procedura składania wniosków o zwrot akcyzy 2024

Składanie wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze rozpoczyna się od zgromadzenia niezbędnych dokumentów. Najważniejszym z nich są faktury VAT, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego w określonym okresie. Te dokumenty nie tylko potwierdzają zakup, ale również określają ilość paliwa, która zostanie uwzględniona w kalkulacji zwrotu.

Wnioski należy składać w dwóch okresach roku:

  • Pierwszy termin: od 1 lutego do 29 lutego 2024 roku, dla paliwa zakupionego od 1 sierpnia 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku.
  • Drugi termin: od 1 sierpnia do 2 września 2024 roku, dla paliwa zakupionego od 1 lutego do 31 lipca 2024 roku.

W zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, wnioski składane są do odpowiedniego urzędu gminy lub miasta. To właśnie tam, wraz z fakturami VAT lub ich kopiami, rolnicy powinni złożyć swoje wnioski.

Dokumenty potrzebne do wniosku

Poza wspomnianymi fakturami VAT, wniosek o zwrot akcyzy powinien zawierać dokładne dane rolnika oraz informacje o gruntach rolnych, które są wykorzystywane do produkcji. Warto upewnić się, że wszystkie dane są aktualne i dokładne, aby uniknąć opóźnień lub problemów z procesowaniem wniosku.

Limity zwrotu podatku akcyzowego na 2024 rok

W 2024 roku, rolnicy mogą liczyć na zwrot podatku akcyzowego według nowych stawek, które uwzględniają ilość ha użytków rolnych oraz liczbę zwierząt hodowlanych. Precyzyjne zrozumienie tych limitów pozwala na efektywne zarządzanie wydatkami związanymi z zakupem oleju napędowego do celów produkcyjnych.

Jak obliczyć przysługujący zwrot z akcyzy?

Za użytki rolne – Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi 160,60 zł za każdy hektar użytków rolnych. To oznacza, że im większa powierzchnia gruntów wykorzystywanych w produkcji rolnej, tym wyższy zwrot akcyzy rolnik może otrzymać.

Za zwierzęta hodowlane – Rolnicy mogą również otrzymać zwrot w wysokości 5,84 zł za każdą średnią roczną liczbę świń oraz 58,40 zł za każdą średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni. Te kwoty pozwalają na częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zwierząt hodowlanych.

Przykład:

Załóżmy, że rolnik posiada 50 ha użytków rolnych, średnio 20 świń oraz 10 dużych jednostek przeliczeniowych bydła rocznie. W takim przypadku, jego zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2024 roku obliczany jest następująco:

  • Za użytki rolne: 50 ha * 160,60 zł = 8030 zł
  • Za świnie: 20 świń * 5,84 zł = 116,80 zł
  • Za bydło: 10 DJP * 58,40 zł = 584 zł

Łączny zwrot akcyzy dla tego rolnika wynosiłby więc 8730,80 zł.

Warto również zauważyć, że w przeciwieństwie do roku 2023, kiedy to rolnicy mogli liczyć na dodatkową pomoc finansową w postaci dopłat do każdego litra oleju napędowego, w 2024 roku takie wsparcie nie zostało przewidziane. To zmiana, która może wpłynąć na planowanie budżetu w wielu gospodarstwach rolnych.

Terminy wypłat i metody otrzymania zwrotu

Zwroty akcyzy będą wypłacane w dwóch terminach: w kwietniu dla wniosków złożonych w pierwszym terminie oraz w październiku dla wniosków złożonych w drugim terminie. Rolnicy mają możliwość otrzymania zwrotu gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta lub poprzez przelew na wskazany rachunek bankowy. Wybór metody wypłaty powinien być przemyślany i dopasowany do indywidualnych preferencji oraz potrzeb.

Nowe zasady zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2024 roku wymagają od rolników nie tylko dokładnego zaplanowania i przygotowania, ale także dostosowania do zmienionych przepisów. Kluczowe jest tutaj świadome zarządzanie dokumentacją, terminowe składanie wniosków oraz efektywne wykorzystanie ustalonych limitów zwrotu.

Przepłacasz? Wyceń koszty ogrzewania w Twojej firmie.

Darmowa konsultacja

Zobacz także

Zobacz wszystkie
(59) 833 10 27