Zbiorniki gazowe - zasady bezpiecznego montażu i użytkowania - Blog Romgaz
Aktualności
Wróć do listy
31.08.2023

Zbiorniki gazowe – zasady bezpiecznego montażu i użytkowania

Zbiorniki gazowe stały się integralną częścią nowoczesnych systemów energetycznych. Szczególnie w miejscach z utrudnionym dostępem do sieci gazu ziemnego. Montaż zbiornika gazowego przy domu jest procesem, który wymaga szczegółowego planowania i wiedzy technicznej, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie. Z tego tekstu dowiesz się, jakie wymagania muszą spełniać przydomowe zbiorniki gazowe oraz jak przebiega ich prawidłowy montaż. Z pomocą może przyjść hurtownia paliw.

Zbiornik gazowy  – naziemny czy podziemny?

Wybór między naziemnym a podziemnym zbiornikiem na gaz płynny zależy od kilku czynników. Są to przede wszystkim: dostępna przestrzeń, estetyka oraz budżet. Zbiorniki naziemne są generalnie łatwiejsze i tańsze do zainstalowania. Zazwyczaj są jednak mniej estetyczne i zajmują więcej przestrzeni na działce. Podziemne zbiorniki wymagają większych nakładów finansowych oraz specjalistycznego montażu. Jednocześnie są mniej widoczne i nie zaburzają estetyki samej działki. Obie opcje mają swoje plusy i minusy, więc wybór zależy od indywidualnych potrzeb i oczekiwań właściciela nieruchomości.

Zbiorniki gazowe – najczęściej popełniane błędy

 • Lokalizacja zbiornika w miejscu łatwo dostępnym dla niepowołanych osób.
 • Nieprawidłowe doboru pojemności zbiornika w stosunku do potrzeb energetycznych.
 • Pominięcie regularnych kontroli i przeglądów technicznych.
 • Niedostosowanie się do przepisów prawa budowlanego.

Lokalizacja zbiornika gazowego

Jednym z najważniejszych czynników jest montaż zbiornika gazowego przy domu w odpowiednim miejscu. Dla zbiorników naziemnych do 3 m³, odległość od budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej powinna wynosić 3 metryZbiorniki podziemne powinny być umieszczone w odległości co najmniej 1 metra od budynków. Upewnij się także, że zbiornik jest zlokalizowany na terenie, który nie jest narażony na zalania czy inne czynniki zewnętrzne. Ustal, czy grunt jest stabilny i czy w pobliżu nie znajdują się żadne materiały łatwopalne. Ogrzewanie gazowe dla domu jest bezpieczne, pod warunkiem przestrzegania ustalonych norm. 

Infrastruktura drogowa i linie elektryczne

Zbiornik nie powinien być umieszczony blisko linii wysokiego napięcia czy infrastruktury drogowej. Dbałość o te szczegóły jest kluczowa dla bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującym prawem budowlanym. Warto również uwzględnić rozmieszczenie innych instalacji, takich jak sieci wodne czy kanalizacyjne, aby uniknąć przyszłych problemów związanych z eksploatacją, czy modernizacją systemów w przyszłości.

Gaz w zbiorniku dostosowany do twoich potrzeb – odpowiednia pojemność

Zbiornik gazowy i jego pojemność powinny być dobrane indywidualnie na podstawie potrzeb energetycznych danej nieruchomości. Najpopularniejsze są zbiorniki naziemne o pojemności 2700 litrów (pobór mocy do 30 kW). Podziemny zbiornik na gaz grzewczy o tej samej pojemności przewidziany jest już do poboru mocy nieprzekraczającej 50 kW. Warto zadbać także o pewną rezerwę, na wypadek rosnącego zapotrzebowania na gaz. W doborze optymalnej pojemności pomoże ci wykwalifikowany konsultant.

Instalacja i Kontrola

Nowy zbiornik gazowy musi być zgłoszony do Urzędu Dozoru Technicznego i podlega okresowej kontroli. Gaz w zbiorniku oraz same zbiorniki gazowe są obiektem ścisłego nadzoru, dlatego regularne inspekcje są obowiązkowe. Warto także zainwestować w czujniki wycieku gazu, które mogą znacząco poprawić bezpieczeństwo instalacji. Zabrania się palenia papierosów i używania urządzeń elektrycznych w pobliżu zbiornika. Należy także na bieżąco monitorować stan techniczny przydomowych zbiorników gazowych i przewodów. W przypadku jakiejkolwiek awarii czy podejrzeń wycieku, nie próbuj samodzielnie usuwać problemu! Skontaktuj się z odpowiednimi służbami technicznymi. Gaz dla biznesu to sposób na podniesienie prestiżu twojej firmy!

Montaż zbiornika gazowego przy domu – formalności

Montaż zbiornika gazowego przy domu to zadanie, które powinno być przeprowadzone przez wykwalifikowaną firmę specjalizującą się w tego typu instalacjach. Takie usługi oferuje praktycznie każdy dostawca gazu i paliw. Takie rozwiązanie gwarantuje, że montaż będzie wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Ponadto, po montażu, instalacja powinna być dokładnie sprawdzona i przetestowana pod kątem szczelności i wydajności, aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywność energetyczną. Chcesz załatwić formalności na własną rękę? Tłumaczymy jak to zrobić poprawnie!

1. Opracowanie specjalistycznego projektu technicznego przez licencjonowanego projektanta. 

W tym dokumencie uwzględniona jest lokalizacja zbiornika oraz przyłącza gazowego. Projektant jest również odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich zatwierdzeń, w tym ze strony rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

2. Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego, 

Dla zbiorników o pojemności do 7 m³, co jest standardem dla domów o powierzchni do 150 m², nie jest wymagane formalne pozwolenie na budowę. Wystarczy zgłoszenie do starostwa, zawierające:

 • wniosek, 
 • uzgodniony projekt techniczny, 
 • kopie uprawnień projektanta i zaświadczenie o jego przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.

3. Odbiór końcowy instalacji przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Zgłoszenie do odbioru następuje po ukończeniu wszelkich prac montażowych związanych ze zbiornikiem, takich jak: przygotowanie wykopu i fundamentu, uziemienie zbiornika, instalacja zewnętrzna i pierwsze napełnienie zbiornika gazem.

Zbiorniki gazowe – zasady bezpiecznej eksploatacji

 • Śmieci i inne materiały łatwopalne przechowuj z dala od zbiornika.
 • Należy sprawdzić, czy wszystkie rurociągi są zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem.
 • Nie wprowadzaj żadnych zmian mogących mieć wpływ na instalację.
 • Użytkownik instalacji powinien posiadać gaśnicę proszkową 9 kg.

Podsumowanie: postaw na przydomowe zbiorniki gazowe

Bezpieczne i efektywne użytkowanie zbiorników gazowych jest możliwe tylko przy przestrzeganiu powyższych zasad i wytycznych. Odpowiednia lokalizacja, właściwy montaż i regularne kontrole to klucz do zapewnienia zarówno bezpieczeństwa, jak i efektywności energetycznej w domu. Dobrym rozwiązaniem jest także ogrzewanie gazowe dla firm. Warto zainwestować w usługi specjalistów, którzy pomogą nam w odpowiednim doborze i montażu zbiornika gazowego.

Przepłacasz? Wyceń koszty ogrzewania w Twojej firmie.

Darmowa konsultacja

Zobacz także

Zobacz wszystkie
(59) 833 10 27