Stop SMOG - sprawdź, czy Twoja gmina podlega regulacjom i jakie warunki musisz spełnić ubiegając się o wymianę pieca - Blog RomGaz
Aktualności
Wróć do listy
27.02.2023

Stop SMOG – sprawdź, czy Twoja gmina podlega regulacjom i jakie warunki musisz spełnić ubiegając się o wymianę pieca

Program rządowy - STOP SMOG

Jednym ze sposobów walki z zanieczyszczonym powietrzem są dofinansowania i dotacje na wymianę pieców oraz termomodernizację budynków. Największą popularnością w Polsce cieszy się program Czyste Powietrze z którego skorzystało już prawie pół miliona osób. Na uwagę zasługuje również rządowy program Stop Smog, skierowany do najbardziej zanieczyszczonych gmin. Jakie gminy podlegają regulacjom? Jakie dotacje stop smog można pozyskać? Zapraszamy do artykułu. 

Na czym polega program Stop Smog? 

Stop smog to program dla gmin na obszarze których obowiązuje uchwała antysmogowa. Jego głównym zadaniem jest likwidacja wysokoemisyjnych kotłów poprzez wymianę źródeł ciepła na jednostki niskoemisyjne. Dotacje stop smog można uzyskać także na termomodernizację domów jednorodzinnych osób najmniej zamożnych, jak i podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Dotacja ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów obejmuje ogrzewanie gazowe dla domu i może wynieść nawet 70% kosztów realizacji porozumienia. Cały program stop smog został przewidziany na okres 2019-2028, o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany budżet sięgający 698 milionów złotych. 

Stop Smog – dla kogo?

Rządowy program Stop smog skierowany jest do gmin, związków międzygminnych, powiatów oraz związków metropolitalnych na obszarze których obowiązują uchwały antysmogowe. Poprzez uchwały antysmogowe należy rozumieć uchwały, które wprowadzają ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zarząd województwa przedstawia projekt uchwały do zaopiniowania właściwym miejscowo wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom, którzy mają 1 miesiąc na wydanie opinii w tej sprawie. Warto zaznaczyć, że stop smog dofinansowanie dotyczy domów jednorodzinnych, tym samym ogrzewanie gazowe dla firm nie mieści się w założeniach programowych. 

Zakres programu Stop Smog

 • Likwidacja lub wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne.
 • Termomodernizacja budynków. 
 • Podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.
 • Zapewnienie budynkom dostępu do energii z instalacji OZE.
 • Zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej. 

Stop Smog dofinansowanie – okres realizacji 

 • Do 3 lat od zawarcia porozumienia, gdy przedsięwzięcia niskoemisyjne obejmują do 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy. 
 • Do 4 lat od zawarcia porozumienia, gdy przedsięwzięcia niskoemisyjne obejmują ponad 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy. 

Innymi słowy, osoby ubiegające się o dotacje stop smog mają do 3 lub 4 lat na kompletne zrealizowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych. Może to być nowoczesna instalacja oparta o gaz grzewczy, czy chociażby montaż paneli fotowoltaicznych. 

Etapy rozpatrywania wniosków stop dla smogu

 1. Rejestrowanie wniosku. 
 2. Ocena, czy zostały spełnione warunki współfinansowania. 
 3. Uzupełnienie przez Wnioskodawcę brakujących informacji lub dokumentów. 
 4. Ponowna ocena wniosku.
 5. Uchwała Zarządu NFOŚiGW o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia.

Program stop smog – lista gmin objętych programem

Zastanawiasz się w jakich gminach możesz ubiegać się o dotacje stop smog? Są to między innymi Niepołomice, Pszczyna, Rybnik, Skawina, Sosnowiec, Sucha Beskidzka, Tuchów, Lesznowola, Czarny Dunajec, Kalwaria Zebrzydowska, Brzesko, Spytkowice, Limanowa. Do programu włączyła się także Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, reprezentując interesy 11 gmin: Będzina, Bierunia, Bobrownik, Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Gierałtowic, Katowic, Mysłowic, Sośnicowic, Tychów i Zabrza. Rządowy program Stop Smog pozostaje otwarty na przyjmowanie wniosków, a wymieniona lista mogła poszerzyć się od momentu publikacji tego artykułu. Dlatego jeśli chcesz dowiedzieć się, czy twoja gmina oferuje stop smog dofinansowanie – zaczerpnij informacji w urzędzie gminy właściwym dla twojego miejsca zamieszkania. Jeśli interesuje Cię gaz dla biznesu, wówczas zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. 

Jakie warunki musisz spełnić by ubiegać się o wymianę pieca?

 • Właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego, faktycznie zamieszkujący dany lokal.
 • Dotknięcie ubóstwem energetycznym – gdy ogrzewanie domu pochłania znaczną część domowego budżetu. 
 • Dom musi znajdować się na terenie gminy objętej programem Stop Smog. 

Posiadanie nieekologicznego, wysokoemisyjnego źródła ciepła.

Przepłacasz? Wyceń koszty ogrzewania w Twojej firmie.

Darmowa konsultacja

Zobacz także

Zobacz wszystkie
(59) 833 10 27